Pravdivé údaje v pojistné smlouvě

Petr Skalický
17. 4. 2021
V naší praxi se poměrně často setkáváme se situacemi, kdy pojistitel (pojišťovna) krátí nebo úplně odmítne pojistné plnění (výplatu náhrady škody) z povinného ručení nebo z havarijního pojištění. Příčinou takového jednání pojišťoven je banální věc, téměř ve 100% na straně klienta (pojistníka).
Pravdivé údaje v pojistné smlouvě

Největším zdrojem takto vadných pojistek jsou právě internetové pojistky, kdy údaje do kalkulace a do budoucí pojistné smlouvy zadávají sami lidé. Mnohdy v dobré víře a z přirozené neznalosti dalších vazeb.

O čem tedy hovoříme?

Jedná se o § 2788 zák.č. 89/2012Sb. Občanský zákoník:

§ 2788 Povinnost k pravdivým sdělením

(1) Dotáže-li se pojistitel v písemné formě zájemce o pojištění při jednání o uzavření smlouvy nebo pojistníka při jednání o změně smlouvy na skutečnosti, které mají význam pro pojistitelovo rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko, zda je pojistí a za jakých podmínek, zodpoví zájemce nebo pojistník tyto dotazy pravdivě a úplně. Povinnost se považuje za řádně splněnou, nebylo-li v odpovědi zatajeno nic podstatného.

(2) Co je v odstavci 1 stanoveno o povinnosti pojistníka, platí obdobně i pro pojištěného.

Nutno dále vědět, že ke každému jednání před uzavřením pojistné smlouvy se vyhotovuje Záznam z jednání, který má oproru v příslušné legislativě a do něj se zaznamenávají všechny a shora uvedené skutečnosti.

Argumentace některých, že "to jsem nevěděl.." anebo "to mi nikdo neřekl..." jsou z pohledu práva liché.

 

V čem lidé nejvíce na internetu chybují

  • Zaměňují resp. neuvědomují si role v pojistné smlouvě - pojistník, vlastník, provozovatel
  • Mnohdy tak vzniká rozdíl mezi registrem vozidel ČR a konkretní rolí lidí uvedených v pojistné smlouvě
  • Nepravdivá výše bonusu za bezeškodný průběh v pojistné smlouvě oproti skutečnosti
  • Mylné údaje o vlastníkovi a provozovateli vozidla v případech leasingových nebo úvěrových společností - zde se musí vycházet z ustanovené té konkrétní smlouvy o financování vozidla

V podstatě platí pravidlo, že pokud se nic nestane, nic se neděje. Porblém nastává v monetu "lámání chleba", kdy každá pojišťovna prověřuje všechny skutečnosti - tedy i ty uvedené v pojistné smlouvě.

Pokud Vám pojišťovná zkrátí anebo odmítne pojistné plnění, myslíte, že máte nárok na vrácení pojistného od počátku trvání této vadné pojistky? Omylem by bylo tvrzení, že ano.

Myslíte, že například takto vadná pojistka vytvořená na internetu, Vám dává právo na úhradu škody na pojistném u internetového poskytovatele pojištění? Nedává.

Zpět na přehled

Odebírání novinek a článků - ODBORNÉ SLUŽBY OPAVA s.r.o.

Také nemáme rádi SPAM! Našim klientům a dalším zájemcům poskytujeme občasné, ale hodnotné informace ze světa motorismu a řidičské praxe. Věnujeme se rovněž příslušné legislativě. Budete-li chtít, přihlaste se k odběrům novinek, odhlásit se můžete kdykoliv.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (17.4 + 17.1) *

Nahoru