Rušení a výpovědi pojistných smluv Vašeho vozidla

Petr Skalický
6. 4. 2021
Co je co - s tím si hlavu nelamte. Sdělte nám, co potřebujete, zbytek uděláme společně buď u nás na provozovně anebo dálkově.
Rušení a výpovědi pojistných smluv Vašeho vozidla

Zániky pojištění vozidel, resp. jejich způsoby a důvody, tj. kdy a jak pojistka skončí, řeší příslušná legislativa:

POVINNÉ RUČENÍ:

 • Změna v osobě vlastníka - §12 odst. 1 a) zák.č. 168/1999Sb.
 • Vozidlo přestalo fyzicky existovat (ekologická likvidace) - §12 odst. 1 b) zák.č. 168/1999Sb.
 • Vozidlo bylo vyřazeno z evidence (depozit) - §12 odst. 1 c) zák.č. 168/1999Sb.
 • Odcizení vozidla - §12 odst, 1 d) zák.č. 168/1999Sb.
 • Výpověď ke konci pojistného období (pojistného roku) - §2087 zák.č. 89/2012Sb.
 • Výpověď do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy - §2805 zák.č. 89/2012Sb.
 • Vyjádření nesouhlasu s navýšením pojistného ve lhůtě 30dnů od doručení Oznámení pojistníkovi, zde záleží na skutečnosti, aby navýšené meziroční pojistné bylo u Vaší pojišťovny. Nelze zde uplatnit jinou, nižší cenu jiné pojišťovny byť na aktuálním trhu právě dostupné.

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ:

 • Změna vlastnictví pojištěného majetku - §2812 zák.č. 89/2012Sb.
 • Výpověď ke konci pojistného období (pojistného roku) - §2807 zák.č. 89/2012Sb.
 • Výpověď do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy - §2805 a) zák.č. 89/2012Sb.
 • Výpověď do 3 měsíců ode dne doručení Oznámení o vzniku pojistné události - §2805 b) zák.č. 89/2012
 • Zánik pojistného rizika/ nebezpečí (ekologická likvidace, úmrtí vlastníka, ukončení podnikání apod.) - §2810 zák.č. 89/2012Sb.

Mýty mezi lidmi často rozšířené - příklad:

Mám pojistnou smlouvu povinného ručení a havarijního pojištění společně v jedné pojistné smlouvě. Dám značky "do depozita", oznámím toto své pojišťovně. 

V tomto případě zaniká jen povinné ručení, havarijní pojištění pokračuje dále i s nárokem pojišťovny na pojistné.

Písemnosti potřebné pro zánik pojištění:

 • Oznámení o zániku musí být v podobě písemné a podepsané pojistníkem (nikoliv vlastníkem, provozovatelem nebo držitelem v případech, kdy tito nejsou sačasně pojistníky v pojistné smlouvě)
 • Každý důvod zániku pojištění podle shora uvedeného musí být doložen dokumentem, který důvod zániku potvrzuje
 • Některé (ty progresivnější) pojišťovny v rámci digitalizace svých procesů umí /rtesp. umožňují) ukončovat běh pojištění po telefonu nebo mailu. Není jich však mnoho.

Rozhodné doby pro zánik pojištění

 • Obecně platí u většiny "zániků Oznámením", že pojištění zanikne dnem doručení Oznámení do pojišťovny
 • Výjimkou je Oznámení o "depozitu" , kdy pojištění zaniká dnem uvedeným ve velkém techničáku o vyřazení vozidla z evidence, byť by bylo Oznámení o tomto zániku pojišťovně doručeno později.
 • U zániků tipu "výpověď" běží zániky stanovéné lhůty.  Nejčastější jsou zániky k výročí pojistné smlouvy, zde musí být výpověď do pojišťovny doručena nejméně 6 týdnů před koncem pojistného ondobí. Pozor na skutečnost, že pojistný rok a pro účely počítání běhu času, má jen 364 dny. Toto datum doručení je jako nejzašší. Doporučujeme také pozornost při odpočítávání času v režimu týdnů.

Potřebujete-li vyřešit s pojišťovnou Váš zánik pojištění:

 • Zastavte se u nás na provozovně v Opavě s potřebnými dokumenty, jejich výčet naleznete zde
 • Anebo využijte naší dálkové služby, jezdit k nám již nemusíte, seznamte se:

Digitální zákaznický servis

Zpět na přehled

Odebírání novinek a článků - ODBORNÉ SLUŽBY OPAVA s.r.o.

Také nemáme rádi SPAM! Našim klientům a dalším zájemcům poskytujeme občasné, ale hodnotné informace ze světa motorismu a řidičské praxe. Věnujeme se rovněž příslušné legislativě. Budete-li chtít, přihlaste se k odběrům novinek, odhlásit se můžete kdykoliv.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (27.2 + 27.5) *

Nahoru