Dopravci

Dopravci

Za náklad odpovídá dopravce

Nový Občanský zákoník (89/2012Sb.) jednoznačně stanovuje podíly odpovědnosti. Patří mezi ně i podnikatelská činnost v dopravě, kdy dopravce převáží zboží nebo materiál třetí osoby a za úplatu. Ruzné pojišťovny nabízí pojištění nákladu, avšak obzvláště důležité je u těchto pojistek znát všeobecné pojistné podmínky, doplňkové pojistné podmínky, případně i zvláštní pojistné podmínky pojištění nákladu. Mnohdy se tam dočítáme, co pojištěno je, co pojištěno není (výluky z pojištění) a dále pak podmínky, které musí dopravce splnit, aby ryziko bylo kryto pojistnou ochranou pojišťovny.

Pro dopravce Opavska máme exkluzivní pojistný produkt pojištění nákladu s těmito parametry:

 • Počet vozidel: 1-10, a dalších 10 volitelného dopojištění. Celkem lze pojistit 20 vozidel na jedno IČ
 • Pojištěnou osobou mohou být všichni dopravci bez rozdílu typu a tonáže vozidla s platnou Koncesní listinou
 • Výše pojistních limitů si zvolíte od 500.000,- Kč do 8.000.000,- Kč
 • Spoluúčasti můžete navolit : 5%-min 5.000,-Kč nebo 10%-min 10.000,- Kč nebo 10%-min. 20.000,-Kč
 • Územní rozsah: EU + Švýcarsko, Norsko, Island a Lichtenštějnsko, geografická Evropa, tuzemsko 

Vše Vám u nás namodelujeme, sami si pak vyberete alternativu, která Vám bude pasovat nejlépe.

Jaká rizika dopravců jsou v našem produktu kryta v základním pojištění?

 • Škody pči manipulaci, nakládky a vykládky nebo uložení přepravované zísilky
 • Převozní rizika během proivádění dopravy
 • Při přepravě ADR vyjma výbušnin, stlačených plynů a jakýchkoliv paliv
 • Škody na zboží přepravovaném v chladírenských vozech v případech selhání chlazení nebo chybného nastavení teploty
 • Škody způsobené smísením, spojením nebo kontaminací nákladu
 • Škody při přepravě porouchaných nebo použitých strojů
 • Výdaje na vyproštění nákladu, přistavení náhradního vozidla, přeprava náhradním vozidlem, přeložení na náhradní vozidlo, skladování po dobu nezbytně nutnou, třídění poškozeného nákladu, odklizení poškozeného přepraveného nákladu, likvidaci poškozeného / zničeného nákladu vč. nákladů spojených na přepravu do místa likvidace.
 • Škody v důsledku atmosférických srážek


Volitelně si můžete připojistit tato další rizika:

 • Kabotáž na území EU mimo Něměcka
 • Kabotáž na území Německa vč. odcizení, krádeží, loupeží a škod v důsledku překročených dodacích lhůt
 • Odcizení přepravovaného nákladu krádeží z řádně zabezpečeného vozidla
 • Přepravu ojetých nebo havarovaných vozidel
 • Přepravu výbušnin, třeskavin, stlačených plynů a paliv (ADR)
 • Překročení dodacích lhůt na rychlokazitelném zboží - věcné škody nákladu
 • Překročení dodacích lhůt - finanční škody (na straně odběratele)
 • Škody na stěhovaném majetku

Co k tomu budete potřebovat

 • Seznam vozidel, resp. jejich velké technické průkazy (stačí v kopii)
 • IČ Vaší organizace
 • Chvilku času se za námi zastavit, Vaši fungující pojistku nastavíme u nás
 • Plnou moc statutárního orgánu, pokud jím přimo nejste

Vystavujeme ihned na místě certifikáty o pojištění odpovědnosti dopravce v jazyce českém, anglickém, německém a ruském. Škodový servis je součástí naší práce, pomůžeme Vám, pokud to bude zapotřebí.

Dále dopravcům pomáháme

1. V pojištění vozidel - povinném ručení a havarijním pojištění - vše na jedné smlouvě. Seznamte se s flotilovým pojištění vozidel.

2. S pojištění finanční způsobilosti dopravce vč. vydání Osvědčení pro Krajský úřad ihned po sjednání pojistky.

3. Škodovým servisem od A-Z (sepis dokumentace, ohlášení škody pojistiteli, sledování termínu pro likvidace, advokátní zastoupení v případě potřeby)

4. Po dopravních nehodách, budete-li Vy nebo vaši zaměstnanci poškozeni nehodou na zdraví. Více na samostatné stránce.

V Opavě nás najdete zde.

.....

Kontakt pro zákazníky

Kontakty

ODBORNÉ SLUŽBY OPAVA s.r.o.

IČ: 044 68 147

Plátce DPH
DIČ: CZ04467147

ID datové schránky: gpi94t6

T: +420 555 303 001

Povinné údaje

 

Adresa

Provozovna

Těšínská 37
(v areálu STK TQM Opava)
Opava

Najdete nás na mapě.

Provozní doba

PO-ČT 8-16:00hod

PÁ: 8-15:00hod

Kde nás v Opavě najdete?

Po vjezdu do areálu STK TQM z ulice Těšínská nebo Polní (naproti hasičům) projedete modrou branou a hned po pravé straně nízká šedá budova, nelze přehlédnout.

K dispozici máte čtyři parkovací boxy pohodlně a zdarma přímo "u dveří". Mapa.

11 pojišťoven na 1 místě v Opavě

Dlouhodobě se pohybujeme v oboru pojišťovnictví, za tuto dobu jsme se setkali s různými situacemi klientů i stím, jak věcy dopadly. V některých případech jsme byli svědky předvolání k soudním projednáváním či výzvám k doplnění informací. To vše nyní máte k dispozici i Vy. Pojišťovnictví se mění vlivem trhu i legislativy (NOZ - zák.č. 89/2012Sb.) a také vlivy směrnic Evropského parlamentu, které do tohoto oboru začínají významně zasahovat.

A buďte bez obav, s námi komunikujete na zabezpečených internetových odkazech.

Telefonicky, pohodlně a na dálku

Pro naše klienty využíváme možností moderních technologií, aktuální legislativy pro pojišťování vozidel a zejména vycházíme vstříc úsporám Vašeho času!

Dálkově poskytujeme aktuální kalkulace cen pojištění vozidel.

Povinné ručení, havarijní pojištění, různá další připojištění (zvěř, skla apod.)

Sjednáváme ostré pojistné smlouvy, ať již jste kdekoliv.

Jak to funguje?

Je to jednoduché, pohodlné a zdarma!

 • Připravte si k ruce velký technický průkaz vozidla
 • Anebo dokumentaci k vozidlu, pokud VTP ještě nemáte (dovozy)
 • Rodné číslo (IČ) pojistníka a vlastníka vozidla
 • Současnou zelenou kartu, pokud nyní pojistku již nějakou máte

V naší provozní době (viz zde na webu shora):

 • Zavoljte naši klientskou linku 555 303 001
 • Sdělte nám Váš požadavek a zbytek uděláme společně

Můžete si nechat od nás poslat:

 • Jen kalkulace (bez vzniku pojistky)
 • Ostré pojistné smlouvy
 • Zelenou kartu si pak vytisknete kdekoliv

Sdělíme Vám, jak se zbavit staré pojistky

slider slider slider slider slider

Řidičům Opavska a okolí - pojištění vozidel

Povinné ručení, havarijní pojištění a další připojištění pro domácnosti i podnikatele Opavska s výběrem z 10 pojišťoven vč. služeb likvidací pojistných událostí.

Domov, domácnost

Kvalitní a fungující pojistky pro občanský majetek, spoření dětí či pro cestování na dovolenou. Řešení úrazových a životních rizik. Zajištění hypoték vinkulacemi.

Elektronické aukce v Opavě - elektřina, zemní plyn

Jednoduchý nástroj pro domácnosti, živnostníky, právnické osoby, obce a další spotřebitele energií. Navíc je zdarma a funguje v Opavě již třetím rokem.

Pomáháme živnostníkům a menším firmám

Od aut až po firemní majetek, rizika zaměstnanců, výrobních procesů či benefitní programy nebo speciální pojistky získáte s výběrem právě u nás. Šijeme každému na míru!

Středním a velkým firmám Opavska

Exkluzivní produkty širokého sortimentu fungujícího pojištění RENOMIA NETWORK a služby opravdových znalců Risk managementu na profesionální úrovni.

+420 555 303 001info@osop.cz