Dopravci | ODBORNÉ SLUŽBY OPAVA s.r.o.

Dopravci

Dopravci

Za náklad odpovídá dopravce

Nový Občanský zákoník (89/2012Sb.) jednoznačně stanovuje podíly odpovědnosti. Patří mezi ně i podnikatelská činnost v dopravě, kdy dopravce převáží zboží nebo materiál třetí osoby a za úplatu. Ruzné pojišťovny nabízí pojištění nákladu, avšak obzvláště důležité je u těchto pojistek znát všeobecné pojistné podmínky, doplňkové pojistné podmínky, případně i zvláštní pojistné podmínky pojištění nákladu. Mnohdy se tam dočítáme, co pojištěno je, co pojištěno není (výluky z pojištění) a dále pak podmínky, které musí dopravce splnit, aby ryziko bylo kryto pojistnou ochranou pojišťovny.

Pro dopravce Opavska máme exkluzivní pojistný produkt pojištění nákladu s těmito parametry:

 • Počet vozidel: 1-10, a dalších 10 volitelného dopojištění. Celkem lze pojistit 20 vozidel na jedno IČ
 • Pojištěnou osobou mohou být všichni dopravci bez rozdílu typu a tonáže vozidla s platnou Koncesní listinou
 • Výše pojistních limitů si zvolíte od 500.000,- Kč do 8.000.000,- Kč
 • Spoluúčasti můžete navolit : 5%-min 5.000,-Kč nebo 10%-min 10.000,- Kč nebo 10%-min. 20.000,-Kč
 • Územní rozsah: EU + Švýcarsko, Norsko, Island a Lichtenštějnsko, geografická Evropa, tuzemsko 

Vše Vám u nás namodelujeme, sami si pak vyberete alternativu, která Vám bude pasovat nejlépe.

Jaká rizika dopravců jsou v našem produktu kryta v základním pojištění?

 • Škody pči manipulaci, nakládky a vykládky nebo uložení přepravované zísilky
 • Převozní rizika během proivádění dopravy
 • Při přepravě ADR vyjma výbušnin, stlačených plynů a jakýchkoliv paliv
 • Škody na zboží přepravovaném v chladírenských vozech v případech selhání chlazení nebo chybného nastavení teploty
 • Škody způsobené smísením, spojením nebo kontaminací nákladu
 • Škody při přepravě porouchaných nebo použitých strojů
 • Výdaje na vyproštění nákladu, přistavení náhradního vozidla, přeprava náhradním vozidlem, přeložení na náhradní vozidlo, skladování po dobu nezbytně nutnou, třídění poškozeného nákladu, odklizení poškozeného přepraveného nákladu, likvidaci poškozeného / zničeného nákladu vč. nákladů spojených na přepravu do místa likvidace.
 • Škody v důsledku atmosférických srážek


Volitelně si můžete připojistit tato další rizika:

 • Kabotáž na území EU mimo Něměcka
 • Kabotáž na území Německa vč. odcizení, krádeží, loupeží a škod v důsledku překročených dodacích lhůt
 • Odcizení přepravovaného nákladu krádeží z řádně zabezpečeného vozidla
 • Přepravu ojetých nebo havarovaných vozidel
 • Přepravu výbušnin, třeskavin, stlačených plynů a paliv (ADR)
 • Překročení dodacích lhůt na rychlokazitelném zboží - věcné škody nákladu
 • Překročení dodacích lhůt - finanční škody (na straně odběratele)
 • Škody na stěhovaném majetku

pomahame

Co k tomu budete potřebovat

 • Seznam vozidel, resp. jejich velké technické průkazy (stačí v kopii)
 • IČ Vaší organizace
 • Chvilku času se za námi zastavit, Vaši fungující pojistku nastavíme u nás
 • Plnou moc statutárního orgánu, pokud jím přimo nejste

Vystavujeme ihned na místě certifikáty o pojištění odpovědnosti dopravce v jazyce českém, anglickém, německém a ruském. Škodový servis je součástí naší práce, pomůžeme Vám, pokud to bude zapotřebí.

Dále dopravcům pomáháme

1.V pojištění vozidel - povinném ručení a havarijním pojištění - vše na jedné smlouvě. Seznamte se s flotilovým pojištění vozidel.

2. S pojištění finanční způsobilosti dopravce vč. vydání Osvědčení pro Krajský úřad ihned po sjednání pojistky.

3. Škodovým servisem od A-Z (sepis dokumentace, ohlášení škody pojistiteli, sledování termínu pro likvidace, advokátní zastoupení v případě potřeby)

4. Po dopravních nehodách, budete-li Vy nebo vaši zaměstnanci poškozeni nehodou na zdraví. Více na samostatné stránce.

V Opavě nás najdete zde.

QR kód

.....

Kontakt pro zákazníky

Kontakty

ODBORNÉ SLUŽBY OPAVA s.r.o.

IČ: 044 68 147

Plátce DPH
DIČ: CZ04468147

ID datové schránky: gpi94t6

Klientská linka:

+420 555 303 001

Povinné údaje

 

Adresa

Provozovna

Těšínská 37
(v areálu STK TQM Opava)
Opava

Najdete nás na mapě.

Provozní doba

PO-ČT 8:00-16:00hod

PÁ: 8:00-15:00hod

Kde nás v Opavě najdete?

Po vjezdu do areálu STK TQM z ulice Těšínská nebo Polní (naproti hasičům) projedete modrou branou a hned po pravé straně nízká šedá budova, nelze přehlédnout.

K dispozici máte čtyři parkovací boxy pohodlně a zdarma přímo "u dveří". Mapa.

11 pojišťoven na 1 místě v Opavě

Telefonicky, pohodlně a na dálku

Zjistěte si u nás aktuální ceny autopojištění pro Vás a Vaše vozidlo. Přehledy sestavíme společně na Vaše zavolání, vše odešleme na Váš e-mail, můžete si vybrat. Z přehledu cen můžeme pak realizovat Vaši novou pojistku vozidla, nic podepisovat nemusíte.

Stačí Vám telefon a funkční e-mail. Připravte si podklady - současnou zelenou kartu a doklad o pozbytí vozidla (Kupní smlouva anebo velký techničák) a zavolejte k nám 555 303 001. Všechny Vaše písemnosti doručujeme do pojišťoven ihned.

Qr-telefon

Služby vitruální kanceláře

Zde vyřídíte vše co potřebujete úplně stejně, jako byste byli na naší kamenné provozovně.

Přitom nezáleží, kde se právě nacházíte, zda-li doma, v práci anebo jinde .

O možnostech služeb ve virtuální kanceláře se dočtete zde.

slider slider slider slider slider slider

Povinné ručení motorových vozidel

Povinné ručení na všechna vozidla s touto povinností, výběr z 11 pojišťoven na 1 místě v Opavě anebo na 1 Vaše zavolání. Denně aktuální ceny povinného ručení.

Havarijní pojištění vozidel

Havarijní pojištění motorových vozidel od 11 pojišťoven, široký výběr různých možností a kombinací pro Vás. Řešíme pojistné události! Denně aktuální ceny havarijního pojištění.

Připojištění k povinnému ručení a havarijnímu pojištění

Obvodová skla, střet se zvěří a okus (poškození) zvěří, asistenční služby, přímá likvidace škody, úraz řidiče a přepravovaných osob, právní ochrana, zavazadla, živelní škody, zcizení, vandalismus, náhradní vozidlo, GAP.

On-line služby řidičům

Aktuální přehled cen pojistek, rušení starých pojistných smluv, nové pojistné smlouvy umíme na Vaše zavolání, ať už jste kdekoliv! Již nikam chodit anebo jezdit nemusíte, u nás vše vyřídíte i po telefonu.

Všechny papíry ihned na místě anebo na 1 Vaše zavolání

Nikam již jezdit nebo chodit nemusíte, nebudete-li chtít. Vyřizujeme vše na 1 Vaše zavolání. Tam, kde je zapotřebí Váš podpis, učiníte tak na dotykové ploše Vašeho telefonu, ať už jste kdekoliv.

Zdražili Vám pojistku? Nevadí, máme řešení!

Zavoljte k nám v momentu, kdy Vám Vaše současná pojišťovna oznámí navýšení pojistného na další rok. Pořád je to i na Vás, vyberte si cenu jinou, chcete-li!

+420 555 303 001info@osop.cz